logo

Je kunt jouw medewerkers door ons laten begeleiden of coachen. Het kan gaan om gedragsdeskundigen, teamleiders, begeleiders of leerkrachten. De coaching kan zowel in een individueel traject als in groepsverband plaatsvinden. Persoonlijke ontwikkeling staat centraal in een individueel coachingstraject. Wij coachen op het versterken van talenten. Talenten van individuele mensen en talenten van groepen. We richten ons op eigen kracht: hoe kom je in je kracht en hoe blijf je in je kracht? 

  
Betrokken buitenstaander

Door de rol als ‘betrokken buitenstaander’ zien we ándere dingen, dingen die het team zelf niet (meer) ziet. Ook kunnen we zaken ter sprake brengen die gewoonlijk niet (meer) besproken worden. Zo brengen we verandering teweeg in zowel de houding als het gedrag van mensen. Ook in onze coaching vinden we de verbinding van groot belang, de verbinding tussen de coach en de ander(en). De verbinding betekent voor ons: in contact proberen te blijven, eerlijk zijn, duidelijk zijn en benoemen wat we zien. Soms passen we elementen van de provocatieve coaching toe. We maken regelmatig gebruik van video-analyse.  

 
Voorbeelden

Voorbeelden van coachingsvragen zijn:

  • Ik heb moeite met de begeleiding van een specifieke cliënt, kun je me ondersteunen bij het uitvoeren van de gewenste begeleidingsstijl?
  • Het team loopt vast in de ondersteuning aan een cliënt. Ik wil graag leren het team beter aan te sturen en toe te rusten voor hun taak.
  • Ik ervaar veel werkdruk, wat kan ik anders doen?
  • Help me bij het verder ontwikkelen van mijn talent. Wat doe ik goed en wat kan er beter?
  • Hoe kunnen de mensen in dit team elkaar meer versterken? Meer gebruik maken van elkaar? Beter samenwerken?
  • Ik ben in opleiding tot GZ-psycholoog of orthopedagoog generalist, kun je mij supervisie geven?

  Lees hier over teamcoaching.

coaching