logo

We kunnen ook jouw team(s) coachen. Teams die beter willen leren samenwerken, teams die niet verder komen, teams die iets nieuws moeten leren. Hoe zorg je dat je samen, met al die verschillende talenten, de klus klaart? Hoe benut en versterk je elkaar? Wij worden vaak gevraagd voor het begeleiden van ‘moeilijke teams’. Onze aanpak is ondermeer een inhoudelijke: samen met het team aan de slag met (nieuwe) inhoudelijke kaders en handvatten. Daardoor ervaart iedereen direct hoe dit uitpakt voor eigen cliënten. Of merkt men hoe anders een discussie kan verlopen. We coachen ook het proces: hoe versterken mensen elkaar, zowel positief als negatief? Welke rollen en motivaties zitten in het team en hoe is het evenwicht? Welke belemmerende overtuigingen spelen bijvoorbeeld een rol in het vormgeven van de ondersteuning?

 
Betrokken buitenstaander

Door de rol als ‘betrokken buitenstaander’ zien we ándere dingen, dingen die het team zelf niet (meer) ziet. Ook kunnen we zaken ter sprake brengen die gewoonlijk niet (meer) besproken worden. Zo brengen we verandering teweeg in zowel de houding als het gedrag van mensen. Ook in onze coaching vinden we de verbinding van groot belang, de verbinding tussen de coach en de ander(en). De verbinding betekent voor ons: in contact proberen te blijven, eerlijk zijn, duidelijk zijn en benoemen wat we zien. Soms passen we elementen van de provocatieve coaching toe. We maken regelmatig gebruik van video-analyse.

 

Lees hier over indivuele coaching.

teamcoaching288px