degeeterenmunsterman.nl

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Welkom bij De Geeter en Munsterman!

Heb je advies nodig over een individuele cliënt of een groep cliënten? Zoek je iemand die een studiemiddag of uitgebreid scholingstraject verzorgt? Wil je een team of een individuele medewerker ‘in beweging’ krijgen? Wij zijn je graag van dienst! Onze deskundigheid ligt op het terrein van mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EVMB), stoornissen in het autistisch spectrum (ASS), de combinatie verstandelijk beperking en ernstig probleemgedrag en op complexe problematiek in een zorgsysteem. Wij zijn van mening dat ondersteuning aan mensen met ernstige beperkingen altijd gericht moet zijn op het versterken van een goed leven. Wij hebben een visie op goed leven, en wat dat precies betekent. Dit wordt de goed leven-visie of LACCS-visie genoemd. In alles wat wij doen - scholing, advies en coaching - komt deze visie terug. Kenmerkend voor onze werkwijze is het zoeken naar verbinding. Verbinding met en in een team, verbinding in het contact met de cliënt, maar ook verbinding tussen theorie en praktijk. Wij staan voor een frisse, vrolijke en praktische aanpak. Uiteraard leveren wij maatwerk. Wij richten ons zowel op de inhoud als op het proces waarlangs iets tot stand komt. Wij kunnen je dan ook van dienst zijn bij het gehele traject, van advies tot en met uitvoering.

Advies

Advies

Vraag je je af wat er aan de hand is met een cliënt? Hoe het komt dat de cliënt bijvoorbeeld contact afweert of agressief reageert? Heb je vragen over hoe je een Goed Leven voor hem kan vormgeven? Wil je meer inzicht krijgen in zijn ontwikkelingsfasen, of hoe hij prikkels en informatie verwerkt? Wij helpen je graag bij het beantwoorden van vragen over individuele cliënten. Dit kunnen zowel kinderen als volwassenen zijn. Wij kunnen dit ook doen in de vorm van een psychologisch onderzoek. Verder kunnen wij advies geven op groeps- of organisatieniveau. Dat kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de implementatie van visie of een specifieke methode en op vragen over bijvoorbeeld een nieuw te starten groep of woonvorm.

Lees meer

Scholing

Scholing

Van studiemiddag tot uitgebreid scholingstraject, om nieuwe kennis of vaardigheden eigen te maken, of om een team ‘in beweging’ te krijgen: wij maken persoonlijke cursussen die aansluiten bij jouw vraag en situatie. Dit kan in-company plaatsvinden. Ook organiseren wij cursussen met een open inschrijving. Wij zijn gespecialiseerd in de ondersteuning van mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EVMB) en alle bijkomende problemen (denk bijvoorbeeld aan autisme). Wij gaan er van uit dat deelnemers tijdens onze cursussen het meeste leren als zij plezier én een actieve rol hebben. Ons doel is dat ze ‘eye-openers’ krijgen en naar huis gaan met concrete handvatten om  mee aan de slag te gaan.

Lees meer

Coaching

coaching

Je kunt jouw medewerkers door ons laten begeleiden of coachen. Het kan gaan om gedragsdeskundigen, teamleiders, begeleiders of leerkrachten. De coaching kan zowel in een individueel traject als in groepsverband plaatsvinden. Persoonlijke ontwikkeling staat centraal in een individueel coachingstraject. Wij coachen op het versterken van talenten. Talenten van individuele mensen en talenten van groepen. We richten ons op eigen kracht: hoe kom je in je kracht en hoe blijf je in je kracht? Daarnaast begeleiden wij teams. Teams die beter willen leren samenwerken, teams die niet verder komen, teams die iets nieuws moeten leren. Hoe zorg je dat je samen, met al die verschillende talenten, de klus klaart? Hoe benut en versterk je elkaar?
Lees meer

224223183 8c1451fc79Goed Leven! Ontwikkelings-denken en LACCS-werken

Een Goed Leven voor mensen met ernstige beperkingen betekent dat het ‘goed voor elkaar is’ op vijf verschillende gebieden: Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding. Vijf herkenbare gebieden voor ieder mens, maar het is vaak niet eenvoudig om ze vorm te geven bij mensen met ernstige beperkingen. Het vraagt specifieke kennis en vaardigheden op deze vijf gebieden. Inzicht in iemands niveau/belevingswereld is hierbij essentieel. Omdat ontwikkelingsleeftijden en IQ-cijfers nauwelijks houvast geven bij deze groep mensen, hebben wij een andere manier om naar het niveau/belevingswereld te kijken. Wij noemen dit het Ontwikkelingsdenken. Er wordt daarbij uitgegaan van drie ontwikkelingsfasen: sensatiefase, klikfase en begrijpfase. Mensen met ernstige verstandelijke beperkingen functioneren veelal in de sensatiefase en de klikfase. Als je weet wat dit betekent kun je gedrag beter begrijpen en geeft het je handvatten hoe je de ondersteuning op de LACCS-gebieden kunt vormgeven. Lees meer →