degeeterenmunsterman.nl

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Werken met 'Vijf olifanten - methode voor contactcoaching' (start 24 januari 2017) (VOL)

Datum: Start dinsdag 24 januari 2017
Locatie: Dominicanenklooster, Zwolle

In deze cursus leer je Vijf olifanten, de methode voor contact-coaching, toe te passen.
Deze methode kan gebruikt worden om begeleiders en leerkrachten te coachen in het contact met mensen met EMB.

Lees meer

Ondersteunen van mensen met EVMB - voor therapeuten (4 april 2017)

Datum: Start dinsdag 4 april 2017
Locatie: Dominicanenklooster, Zwolle

Een drie-daagse cursus voor therapeuten die werkzaam zijn in zorg of onderwijs voor kinderen/volwassenen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EVMB). We besteden aandacht aan het Ontwikkelingsdenken, een praktische wijze om naar het niveau/belevingswereld te kijken. Dit doet meer recht aan iemands mogelijkheden en levenservaring dan een IQ-cijfer of een ontwikkelingsleeftijd.

Lees meer

EMB en de driehoek: samenwerken met ouders (start 14 april 2017)

Datum: 14 april, 12 mei en 23 juni 2017
Locatie: Dominicanenklooster, Zwolle

Drie-daagse cursus. Meer informatie volgt binnenkort

Lees meer

Werken met het LACCS-programma in de praktijk - voor MBO'ers (start 20 april 2017)

Datum: Start donderdag 20 april 2017
Locatie: Dominicanenklooster, Zwolle

Deze opleiding richt zich op onderwijsondersteuners en begeleiders die werken met een specifieke doelgroep: kinderen en volwassenen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EVMB). 

Lees meer

LACCS-dag voor Managers en Beleidsmakers (1 juni 2017)

Datum: donderdag 1 juni 2017
Locatie: Dominicanenklooster, Zwolle

Steeds meer organisaties kiezen voor hetLACCS-programma in de ondersteuning van mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Maar wat betekent het LACCS-programma voor jou als manager precies? Wat kan jij er als manager mee? Hoe profiteer jij optimaal van de (scholings)investering die je doet in de medewerkers? Hoe verhoudt het LACCS-programma tot andere opvattingen en methodieken?

Lees meer

Train-de-trainer (start 12 september 2017)

Datum: Start dinsdag 12 september 2017
Locatie: Dominicanenklooster, Zwolle

Je weet inmiddels veel over de verschillende LACCS-gebieden en over het ontwikkelingsdenken. In deze cursus staat het leren overbrengen van deze kennis aan √°nderen centraal. Je leert jezelf op een bij jou passende manier te presenteren, je krijgt handvatten voor activerende werkvormen. Ook leer je inschatten hoeveel lesstof er in een bepaalde tijd behandeld kan worden en hoe je een scholing opbouwt.

Lees meer

Werken met 'Vijf olifanten - methode voor contactcoaching' (start 19 september)

Datum: Start dinsdag 19 september 2017
Locatie: Dominicanenklooster, Zwolle

In deze cursus leer je Vijf olifanten, de methode voor contact-coaching, toe te passen.
Deze methode kan gebruikt worden om begeleiders en leerkrachten te coachen in het contact met mensen met EMB.

Lees meer

Werken met 'Vijf olifanten - methode voor contactcoaching' (start 5 oktober)

Datum: Start donderdag 5 oktober 2017
Locatie: Dominicanenklooster, Zwolle

In deze cursus leer je Vijf olifanten, de methode voor contact-coaching, toe te passen.
Deze methode kan gebruikt worden om begeleiders en leerkrachten te coachen in het contact met mensen met EMB.

Lees meer

Ondersteunen van mensen met EVMB voor therapeuten (start 9 oktober 2017)

Datum: Start maandag 9 oktober 2017
Locatie: Dominicanenklooster, Zwolle

Een drie-daagse cursus voor therapeuten die werkzaam zijn in zorg of onderwijs voor kinderen/volwassenen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EVMB). We besteden aandacht aan het Ontwikkelingsdenken, een praktische wijze om naar het niveau/belevingswereld te kijken. Dit doet meer recht aan iemands mogelijkheden en levenservaring dan een IQ-cijfer of een ontwikkelingsleeftijd.

Lees meer

Houdingsaspecten in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (datum volgt)

Datum: Nog in te plannen
Locatie: De Twijn, Zwolle

Je weet misschien al veel over Goed Leven/LACCS en methodisch werken. Maar in je dagelijkse werk gaat het voor een belangrijk deel ook over hoe je doet en wie je bent: je  uitstraling, de rust die je (niet) uitstraalt, hoe je omgaat met stress. Daar gaat deze eendaagse training over.

Lees meer

ASS cursus: hoe het werkt en wat er werkt (nog in te plannen)

Deze cursus is anders omdat mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) een nadrukkelijke rol hebben in de voorbereiding en uitvoering ervan! De zesdaagse opleiding gaat over het werken met (jong)volwassenen met een ASS en een normale tot hoge begaafdheid.

Lees meer

Coach-de-coach (datum volgt)

Datum: Nog in te plannen
Locatie: Dominicanenklooster, Zwolle

Je weet inmiddels veel over de verschillende LACCS-gebieden en over het ontwikkelingsdenken. In deze cursus draait het om het leren coachen van je collega's in 'LACCS-werken' op de werkvloer. Als coach ondersteun je begeleiders bij het vertalen van hun LACCS-kennis in hun basishouding en in het dagprogramma.

Lees meer

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden voor een van onze opleidingen en activiteiten.

Aanmelden
  

 
   

Bestellen

Klik hier om LACCS-waaiers te bestellen

Bestellen  

Klik hier om LACCS-trainerswaaiers te bestellen

Bestellen 

Aanmelden nieuwsbrief