logo

Vraag je je af wat er aan de hand is met je kind, leerling of cliënt met EVMB? Hoe het komt dat hij bijvoorbeeld contact afweert of agressief reageert? Wil je weten hoe je een goed leven voor hem kan vormgeven? Wil je meer inzicht krijgen in zijn ontwikkelingsfasen of de manier waarop hij prikkels en informatie verwerkt? Wij helpen je graag bij het beantwoorden van vragen over individuele leerlingen of cliënten. Dit kunnen zowel kinderen als volwassenen zijn. 

 
Brede blik

Wij kijken nadrukkelijk vérder dan het individu. Die 'brede blik' vinden wij erg belangrijk. We zien iemand in relatie met de ander, in contact met de ander. Als grondlegger van het LACCS-programma kan dat ook niet anders. Een antwoord op een vraag gaat dus over ‘hoe het werkt’ bij een individu, maar vooral ook over hoe het werkt tussen mensen. Ouders en begeleiders zijn belangrijke informatiebronnen én vaak een belangrijk onderdeel van de oplossing.

 
Alertheid vaak onderbelicht

Wij zien dat de alertheid (sensorische informatieverwerking) vaak een onderbelicht gebied is bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Wij hebben de ervaring dat het belangrijk is om te weten hoe iemand prikkels verwerkt, en dat deze kennis van grote invloed kan zijn op de manier waarop je iemand ondersteunt. Wij kunnen dit onderzoek verrichten.

 
Handelingsgericht

Ons (psychologisch) onderzoek en onze adviezen zijn altijd handelingsgericht. Alleen ‘stempels plakken’ (classificerende diagnostiek) vinden wij niet zinvol. Wij willen met onze adviezen handvatten geven voor de ondersteuning in de dagelijkse praktijk. 

 
Moeilijk gedrag

Vaak krijgen we vragen over moeilijk gedrag: gedrag dat niet begrepen wordt en een probleem is voor de cliënt en/of zijn omgeving. Wij gaan er vanuit dat iemand niet 'zomaar' zichzelf verwondt, met stoelen gooit of zijn begeleider aanvliegt. Het gedrag heeft altijd een bepaalde functie. Wij onderzoeken altijd de ontwikkelingsfasen en de manier van informatieverwerking. Samen analyseren we vervolgens de LACCS-waarden. Knelpunten op één of meerdere van de LACCS-gebieden kunnen de oorzaak zijn van moeilijk gedrag. 

 
Voorbeelden

Voorbeelden van individuele vragen waarmee we je kunnen helpen:

 • Wat is het ontwikkelingsniveau van mijn kind? Wat snapt hij van de dingen en mensen om hem heen?
 • Wat kan ik verwachten en eisen van deze cliënt?
 • Hoe verwerkt deze leerling sensorische informatie?
 • Wat maakt dat mijn kind niets in zijn handen wil vasthouden?
 • Waarom zit hij nooit eens stil?
 • Ik weet dat contact maken belangrijk is, maar hoe doe ik dat bij deze cliënt? Hij weert mij steeds af.
 • Hoe kan ik het beste communiceren met deze leerling?
 • Hoe kan ik het leven van deze cliënt leuker maken? Hij zit nu de halve dag te suffen.
 • Hoe zorg ik er voor dat mijn kind zich niet steeds tegen zijn hoofd slaat?
 • Welke invloed heeft medicatie op het gedrag van deze leerling? Welke (andere) mogelijkheden voor behandeling zijn er?
 • Hoe 'goed' is het leven van deze cliënt? Hoe staat het met de LACCS-waarden?
 • Heeft mijn kind een specifieke stoornis, zoals een stoornis in het autistisch spectrum? En hoe werkt dat dan bij hem?
 
Onze werkwijze

Wij (er)kennen de kracht van de rol van de ‘betrokken buitenstaander’ en die van vragensteller. Van die kracht maken wij als adviseurs gebruik. Bijvoorbeeld door beeldvormende gesprekken, observatie, video-analyse en (psychologisch) onderzoek. Wij kijken niet alleen naar de cliënt, maar ook naar het (zorg)systeem: begeleiders, ouders en therapeuten. In ons advies nemen we de organisatie van de zorg rond een cliënt altijd mee. We zoeken altijd naar de verbinding met de opdrachtgever. We zijn echter ook duidelijk en direct. Een goed advies is één, maar uiteindelijk gaat het er om wat er mee gedaan wordt. Om de uitvoering van het advies. Wij kijken dan ook nadrukkelijk naar de mensen die het advies moeten gaan uitvoeren (zoals begeleiders, leerkrachten of ouders). Zij moeten zich verbinden aan het advies, het begrijpen, het zien zitten én handvatten krijgen om er mee aan de slag te gaan. We hechten eraan ingewikkelde zaken simpel en praktisch te maken, zodat iedereen er wat mee kan.
 

Lees hier over advies over teams, groepen en organisaties.

advies 288px