logo

Vraag je je af wat er aan de hand is met je kind, leerling of cliënt met een verstandelijke beperking? Hoe het komt dat hij bijvoorbeeld contact afweert? Wil je meer inzicht krijgen in zijn ontwikkelingsniveau? Of de manier waarop hij prikkels en informatie verwerkt? Wij helpen bij het beantwoorden van individuele vragen. 

Brede blik

Wij kijken nadrukkelijk verder dan het individu. Die brede blik vinden wij belangrijk. We bekijken iemand in relatie tot de ander, in contact met de ander. Als grondleggers van het LACCS-programma kan dat ook niet anders. Een antwoord op een vraag gaat dus over ‘hoe het werkt’ bij een individu, maar vooral ook over hoe het werkt tussen mensen. Ouders en begeleiders zijn belangrijke informatiebronnen én vaak een belangrijk onderdeel van de oplossing.

LACCS diagnostiek

De basis van de diagnostiek ligt in het kijken vanuit het LACCS-programma. Dit betekent echter niet dat je vanuit het LACCS-programma moet werken om diagnostiek en behandeling door ons te laten doen. LACCS is immers een visie op goed leven, die voor iedereen geldt!

We richten ons bij de diagnostiek op wat iemand kan en snapt van de wereld om zich heen. Hiervoor gebruiken we het ontwikkelingsdenken, eventueel aangevuld met intelligentieonderzoek volgens het CHC-model*, observaties en bijvoorbeeld het analyseren van videobeelden, om te komen tot een goede beeldvorming.

Alertheid is vaak een onderbelicht gebied. Wij hebben de ervaring dat het belangrijk is om te weten hoe iemand prikkels verwerkt, hoe dit de alertheid beïnvloedt en hoe je de alertheid kan beïnvloeden. In onderzoek naar zintuigelijke informatieverwerking brengen we de zintuigsystemen in kaart in relatie tot alertheid. Met als doel praktische adviezen te geven voor het dagelijks leven.

Daarnaast kunnen we ook specifieke vragen beantwoorden rondom het afstemmen op communicatie, het bieden van stimulerende tijdsbesteding, vragen over contact en de invloed van lichamelijk welzijn op goed leven.

(*) CHC platform - Thomas More, Expertise Toegepaste Psychologie

Onbegrepen gedrag 

We krijgen vaak vragen over ‘moeilijk gedrag’: gedrag dat niet begrepen wordt en een probleem is voor de cliënt/leerling en/of zijn omgeving. Wij gaan er vanuit dat iemand niet 'zomaar' zichzelf verwondt, met stoelen gooit of zijn begeleider/ leerkracht/ ouder aanvliegt. Het gedrag heeft altijd een bepaalde functie. We kijken vanuit alle LACCS-gebieden naar dit gedrag. We onderzoeken altijd de ontwikkelingsfasen en de manier van informatieverwerking. Samen analyseren we vervolgens de LACCS-waarden. Knelpunten op één of meerdere van de LACCS-gebieden kunnen de oorzaak zijn van moeilijk gedrag. 

Voorbeelden

Voorbeelden van individuele vragen waarmee we je kunnen helpen:

 • Wat is het ontwikkelingsniveau van mijn kind? Wat snapt hij van de dingen en mensen om hem heen?
 • Wat kan ik verwachten en eisen van deze cliënt?
 • Hoe verwerkt deze leerling informatie/prikkels?
 • Wat maakt dat mijn kind niets in zijn handen wil vasthouden?
 • Waarom zit hij nooit eens stil?
 • Ik weet dat contact maken belangrijk is, maar hoe doe ik dat bij deze cliënt? Hij weert mij steeds af.
 • Hoe kan ik het beste communiceren met deze leerling?
 • Hoe kan ik het leven van deze cliënt leuker maken? Hij zit nu de halve dag te suffen.
 • Hoe zorg ik er voor dat mijn kind zich niet steeds tegen zijn hoofd slaat?
 • Welke invloed hebben lichamelijke aandoeningen op het gedrag van deze leerling? Welke (andere) mogelijkheden voor behandeling zijn er?
 • Heeft mijn kind een specifieke stoornis, zoals een stoornis in het autisme spectrum? En hoe werkt dat dan bij hem? 
Onze werkwijze

Wij zien onze rol als die van de ‘betrokken buitenstaander’ en vragensteller. Dit doen we door  bijvoorbeeld beeldvormende gesprekken, observatie, video-analyse en (psychologisch) onderzoek. Wij kijken niet alleen naar de cliënt of leerling, maar ook naar het (zorg)systeem: begeleiders, ouders en therapeuten. In ons onderzoek en advies nemen we de organisatie van de zorg of het onderwijs rond een cliënt of leerling altijd mee. We zoeken altijd naar de verbinding met de opdrachtgever. We zijn echter ook duidelijk en direct. Een goed advies is één, maar uiteindelijk gaat het er om wat je ermee doet,om de uitvoering van het advies. Wij kijken dan ook nadrukkelijk naar de mensen die het advies moeten gaan uitvoeren (zoals begeleiders, leerkrachten of ouders). Zij moeten zich verbinden aan het advies, het begrijpen, het zien zitten én handvatten krijgen om er mee aan de slag te gaan. We hechten eraan ingewikkelde zaken simpel en praktisch te maken, zodat iedereen er wat mee kan.

Opbrengst

Ons (psychologisch) onderzoek en onze adviezen zijn altijd handelingsgericht: het onderzoek moet handvatten geven voor de dagelijkse ondersteuning, waardoor jij echt verschil maakt voor je kind, cliënt of leerling. Het LACCS-programma is de basis. Alleen ‘stempels plakken’ (classificerende diagnostiek) vinden wij niet zinvol.

Contact met ons

Wil je weten wat we voor jou of voor jouw organisatie kunnen betekenen? Heb je vragen over (de implementatie van) het LACCS-programma? Wil je meer weten over Vijf olifanten of diagnostiek en behandeling?

Neem contact met ons op via info@degeeterenmunsterman.nl

advies 288px