logo

Wil je op een andere manier gaan werken om de kwaliteit van zorg te verbeteren, maar weet je nog niet precies hoe? Wil je het LACCS-programma implementeren en heb je hulp nodig bij het implementatieplan? Wil je een specifieke groep of woonvorm opzetten? Wij adviseren en begeleiden je hierbij graag. Wij kunnen met je meedenken over de keuze van passende werkwijzen en/of methoden. We kunnen adviseren over de integratie van de oude werkwijze en de nieuw gekozen aanpak. Ook bij de uitvoering van het (implementatie)plan kunnen we ondersteuning bieden. Wij werken ook regelmatig voor woonvormen die door ouders zijn opgezet, de zogenaamde ouderinitiatieven. We kunnen ondersteuning bieden bij het ontwerp van de woning tot de begeleiding van de bewoners - en alles wat daar tussen zit.

 
Voorbeelden

Voorbeelden van vragen waarvoor we worden ingeschakeld:

  • Hoe implementeer ik het LACCS-programma in mijn organisatie of locatie?
  • Aan welke eisen moet de nieuwe woonsituatie voor mensen met EVMB voldoen? 
  • Hoe kunnen we op een goede wijze lesgeven aan een groep leerlingen met EVMB? En hoe gaan we om met de, soms schijnbaar tegengestelde, eisen die de inspectie aan de school stelt?
  • We hebben al veel methodieken in huis. Passen al deze methodieken eigenlijk wel bij deze doelgroep? Hoe bepalen we met welke we verder gaan en met welke niet?
  • Hoe selecteren en trainen we het juiste personeel voor onze EVMB-groepen?
 
Onze werkwijze

Wij (er)kennen de kracht van de rol van de ‘betrokken buitenstaander’ en die van vragensteller. Van die kracht maken wij als adviseurs gebruik. Bijvoorbeeld door beeldvormende gesprekken, observatie, video-analyse en (psychologisch) onderzoek. Wij kijken niet alleen naar de cliënt, maar ook naar het (zorg)systeem: begeleiders, ouders en therapeuten. In ons advies nemen we de organisatie van de zorg rond een cliënt altijd mee. We zoeken altijd naar de verbinding met de opdrachtgever. We zijn echter ook duidelijk en direct. Een goed advies is één, maar uiteindelijk gaat het er om wat er mee gedaan wordt. Om de uitvoering van het advies. Wij kijken dan ook nadrukkelijk naar de mensen die het advies moeten gaan uitvoeren (zoals begeleiders, leerkrachten of ouders). Zij moeten zich verbinden aan het advies, het begrijpen, het zien zitten én handvatten krijgen om er mee aan de slag te gaan. We hechten eraan ingewikkelde zaken simpel en praktisch te maken, zodat iedereen er wat mee kan.

Lees hier over advies over individuele cliënten en leerlingen.

adviesteams288px