logo

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Samenwerken met ouders (EVMB en de driehoek)

In deze driedaagse cursus staat de samenwerking met ouders centraal. We gaan hierbij uit van de theorie van de Driehoekskunde. Een must voor elke professional in de zorg/het onderwijs voor mensen met EVMB. In de cursus wordt duidelijk wat Driehoekskunde is, wat de onderliggende theorie is en wat de waarde ervan kan zijn in het leven van de cliënt en zijn familie. Daarnaast geeft het je handvatten en instrumenten om een positieve bijdrage te leveren aan de driehoek.

 

Omschrijving

Je kent ze wel:

 • die kritische vaders die het altijd beter denken te weten
 • die ‘lastige’ moeders die vaker boos dan aardig tegen je zijn
 • die ouders die je bijna nooit ziet, en die alles goed vinden wat je doet
 • die moeders die hun kind niet kunnen loslaten, en geen vertrouwen in het team hebben
 • die vaders die niet geïnteresseerd lijken in wat er met hun kind gebeurt, en nooit kunnen op de door jou voorgestelde gespreksdatum
 • die ouders die maar niet begrijpen dat je méér mensen in de groep hebt, en dus niet alle aandacht aan hun kind kan besteden

Vrijwel iedereen vindt het belangrijk om met ouders samen te werken. Toch is dit in de praktijk niet zo eenvoudig. In deze driedaagse cursus staat de samenwerking met ouders centraal. We gaan hierbij uit van de theorie van de Driehoekskunde. Een must voor elke professional in de zorg/het onderwijs voor mensen met EVMB. 

Achtergrond

De driehoek kennen we allemaal. Het is onze allereerste ervaring als mens. De meeste mensen hebben immers een moeder én een vader. In deze ‘oerdriehoek’ doen professionals vanaf het prille begin hun intrede: dokters, verloskundigen en later juffen en meesters. Veel later wéér dokters en bejaardenverzorgsters en uiteindelijk uitvaartbegeleiders. Bij mensen met EVMB is het aantal professionals vaak niet meer te tellen. In alle levensfasen zijn vaak veel begeleiders en andere professionals betrokken. Professionals zijn passanten in de driehoek. Ze komen als laatste en vertrekken meestal als eerste. Tegelijk zijn ze als eerste verantwoordelijk om te werken aan een goede driehoek. Ze zijn er dus niet alleen voor de cliënt, maar ook voor zijn ouders. Cliënten zijn immers niet ‘los verkrijgbaar’, maar allereerst kind van ouders. Driehoekskunde beschrijft wat er in die driehoeksverhouding van ouders, professionals en cliënt gebeurt. En hoort te gebeuren. Want ouders vertrouwen hun kind niet zomaar toe aan vreemden. Driehoekskunde is - als je het uitgelegd krijgt - heel vanzelfsprekend. Maar het is ook hard werken.

Bron: www.drienamiek.nl (E. Egberts)

Doel

In deze cursus leer je:

 • De theorie van de Driehoekskunde toe te passen in de driehoeken in je eigen werksituatie.
 • Een analyse te maken van de driehoeken in je eigen werksituatie.
 • Te reflecteren op je eigen rol in de driehoek (en dus in de samenwerking met ouders).
 • De handvatten/instrumenten die Driehoekskunde aanreikt te integreren in je eigen houding en manier van communiceren en werken.
 • Haalbare doelen en acties te formuleren en toe te passen, waardoor de driehoek stabieler en veiliger wordt. Hierdoor wordt de kwaliteit van leven voor de cliënt vergroot.
 • Collega’s en verwanten te informeren over de waarde van Driehoekskunde.
Voor wie

Begeleiders, leerkrachten, teamleiders en gedragskundigen die werkzaam zijn in de zorg voor of het onderwijs aan mensen met EVMB.

Inhoud van de opleiding

In de cursus wordt duidelijk wat Driehoekskunde is, wat de onderliggende theorie is en wat de waarde ervan kan zijn in het leven van de cliënt en zijn familie. Daarnaast geeft het je handvatten en instrumenten om een positieve bijdrage te leveren aan de driehoek. En daarmee aan de kwaliteit van leven van de cliënt.
De cursus bestaat uit drie dagen. De eerste twee dagen staan in het teken staan van de basistheorie en het oefenen hiervan aan de hand van (eigen) casuïstiek. Uiteraard komen er ook één of twee ouders hun plek in de driehoek toelichten.  Je krijgt tijdens de tweede dag de opdracht om een casus te beschrijven en te analyseren, en hier een verbeterplan bij te schrijven. Vervolgens heb je zes weken de tijd (tot de derde cursusdag) om het verbeterplan in de praktijk uit te gaan proberen (of in ieder geval op te starten). Tijdens de derde lesdag worden ieders ervaringen besproken en geëvalueerd, zowel in kleine groepen als plenair. Er is volop de ruimte voor tips en adviezen van de docent. 

Groepsgrootte

Maximaal 15 deelnemers.

Docent/ leiding

Jettie van de Ploeg. 
Jettie is deskundige op het gebied van de Driehoek, en ondersteunt dagelijks teams en ouders in de samenwerking met elkaar. 

Data

Vrijdag 21 april 2017, 10.00 - 16.30 uur.
Vrijdag 12 mei, 10.00 - 16.30 uur.
Vrijdag 23 juni 2017, 10.00 - 16.30 uur.

Studiebelasting

Lesdagen: 18 uur.
Voorbereiding en tussentijdse opdracht: 10 uur.

Literatuur

Chiel Egberts (2012). Driehoekskunde, samenwerken in de driehoek cliënt, familie en begeleider.
ISBN  9789077834596. Zelf tijdig aanschaffen via www.drienamiek.nl.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat als zij alle dagen aanwezig zijn geweest en hun casusbeschrijving als voldoende is beoordeeld door de docent. De casusbeschrijving dient als toetsing van de lesstof.

 

Cursusinformatie

Startdatum 21 april 2017
Einddatum 23 juni 2017
Prijs per persoon € 775
Locatie
Dominicanenklooster, Zwolle
Assendorpstraat 29
Dominicanenklooster, Zwolle
Deze cursus is vol. Je kunt je helaas niet meer inschrijven.
€ 775

Kaart